Regeo Geossintéticos 2023

Mirakel de etta 14 arbetsdagarna kan Medlemmen framfora op Medlemskapet inte me pris

Mirakel de etta 14 arbetsdagarna kan Medlemmen framfora op Medlemskapet inte me pris

under betingels att Medlemmen icke age utnyttjat Tjansten nedanfor denna period. Ett betalning sasom 50plusmatch redan ager fatt in alternativt inkasserat kommer ino odl rattssak fullkomligt och hallet att betalas i retu at Medlemmen. Medlemmen skal inom odl stank tillverka sagt upp Medlemskapet via Hemsidan alternativ per mejl.

Postumt att saken dar termin sasom namndes mirakel pric 2 inneha vandrat ut kan Medlemmen inom samtliga lagen beratta opp Medlemskapet i fortid, inte me att beaktande tvingas tas at nagon uppsagningstid. Inom sadana kollapsa befinner si 50plusmatch fasten icke skyldigt att erlagga i retur de summ sasom Medlemmen redan age betalat alternativ sasom allaredan inneha inkasserats. Forsavitt ingen projsa har skett alternativ ingenting autogiro ager dragits itu kvarstar Medlemmens betalningsskyldighet.

Om en utav dom bagge parterna skulle bege sig ino konkurs, erfordra (tillfalligt) betalningsuppskov alternativt placera ner sin business odl age saken da andra parten riktigt att saga op Medlemskapet, utan att e uppsagningstid vara tvungen iakttas, det har fasten tillsamman reservation for somlig rattigheter.

50plusmatch forbehaller sig ratten att sparra ett Medlem a varend annu fler tillampning itu Hemsidan alternativt Tjansten vi att, bland ovrig, hindra Medlemmens imag eller bestyr alternativ IP-adress och/eller att avverka dessa samt annullera Medlemmens Medlemskap, inte me att karl befinner sig skyldig att spendera i retu ersattningar som redan age betalats alternativ inkasserats.

SA 7 INTI UPPLYSNING, DAT

Vi inskrivningen eller Medlemskapet skanker Medlemmen 50plusmatch tydli befogenhet att begagna samt lagra de (indivi)uppgifter som Medlemmen ager tillhandahallit oc den IP-adress som Medlemmen ager anvant. 50plusmatch tar tillsamman dom (manniska)uppgifter och saken dar IP-adress man ager fatt inom saken dar saledes avsedda databasen.

50plusmatch kommer bara att hantera (person)uppgifterna eller IP-adressen for eget hantering och/eller i ramen sta Tjansten eller i enlighet med de syften som beskrivs inom dessa allmanna krav. 50plusmatch kommer ick att ga ur ut dessa (manniska)uppgifter alternativ denna IP-adress mot tredje part inte me Medlemmens fullmakt, tillsamman sidospar stav lagen enar man befinner sig skyldig att handla det ha tillsammans motiv https://kissbrides.com/sv/libanesiska-brudar/ bruten e lagstadgad stadga alternativ kungen begaran it myndigheterna alternativt postum en rattslig dom ifall det ha.

Parterna age tystnadsplikt kontra varandra gallande varenda upplysning saso man far vad du ha mot i ramen stav inskrivningen eller registreringen alternativt vi nagon annan design bruten forbindelse och saso karl (bor ha kunnat alternativt) kunde antaga handlade forsavit fakt som bo innehav behandlats fortroligt.

Parterna skal vidta alla rimliga profylax atgarder darfor at undanhalla inti information saso man har fatt av saken dar andra parten.

ARTIKEL 8 PRISER, TARIFFER

Samtliga do priser och tariffer sasom 50plusmatch anger befinner si ino svenska spraket kronor samt inberaknad moms (hollands BTW) och samtliga andra avgifter saso myndigheterna tar ut, om ingenting ovrig uttryckligen anges skriftligt. Dessa priser alternativ tariffer kan besta av summa kar befinner si skyldig att erlagga i forvag och/eller it andra summa sasom hane befinner si skyldig att erlagga var manad alternativt andra regelbundna perioder.

50plusmatch age i samtliga lagen precis att forandra avta priser samt tariffer. 50plusmatch skal i forvag delge Medlemmen forsavit eventuella beloning- alternativt tariffandringar, via Hemsidan. Forsavitt parterna icke bestam, skriftligt, age kommit overens forsavit nagot annat kommer kungjorda taxa- eller tariffandringar for manads- alternativ terminsbetalningen att skrida i ork 1 (ett) manad postumt att de ager kungjorts.

Om medlemmen ej accepterar saken dar vinst- alternativ tariffandring sasom namndes mirake saken dar forra punkten, ager hon/hon fram mot det datum da andringen trader inom styrk, tillfalle att knysta op Medlemskapet. Uppsagningen skal aga rum genom Hemsidan eller per e-post.

Postumt att Medlemskapet ager kommit mo rang

enlig sak 3 prick 3 inom dessa forutsattning, kommer 50plusmatch att per e-post fakturera Medlemmen sta saken da gottgorelse han/hon befinner si skyldig att spendera. Fakturor amna betalas i 14 dagar efter att Medlemskapet har tratt inom styrka enlig sak 3 pric 3 alternativt odl kommer do att inkasseras bruten 50plusmatch i 14 dagar postumt det datum emedan Medlemskapet age kommit at rang, vi autogiro.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *