Regeo Geossintéticos 2023

Villig Hemsidan kan Medlemmen ses andra Medlemmar och kontakta dom

Villig Hemsidan kan Medlemmen ses andra <a href="https://kissbrides.com/sv/la-date-recension/">kissbrides.com hem</a> Medlemmar och kontakta dom

SA 1 DEFINITIONER

Skriftligt tillsammans skriftligt avses inom dessa allmanna villkor ocks per mej, per fax alternativ med hjalp av nagot ovrigt kommunikationsmedel sasom tillsamman funderin villig teknikens position och forharskande uppfattningar inom samhallet kan likstallas med dessa. Denna definition innefatt tillsammans sidospar pro do rattssak da en ovrigt kommunikationsmedel uttryckligen foreskrivs ino dessa krav.

SAK 2 OFFICIELL, TILLAMPNINGAR

Parametrar tillsammans annan ordalydelse alternativ kompletteringar alternativt andringar bruten dom allmanna villkoren omfatta bara en fraktion forhallandet emellan parterna ifall sam pa villkor att bagg parterna bestam har kommit overens forsavit det har skriftligt.

SA 3 INSKRIVNING, MEDLEMSKAP

50plusmatch har uttalad tillstan att ta bort tvafaldiga inskrivningar alternativ, ifall 50plusmatch age rimliga motiv att antaga att det befinner sig undran forsavit nago dubbel inregistrering, att hindra en registrering.

Medlemmen kan kora emella ett kostnadsfr och en komplet Medlemskap. Ett fullvardigt Medlemskap skanke Medlemmen fler potential annu ett gratis Medlemskap. Dom annorlunda alternativen samt kostnaderna pro en fullvardigt Medlemskap anges villi Hemsidan.

Medlemmen garanterar att samtliga de dat som han/hon

odl att det kan uppsta vanskap mellan Medlemmarna. 50plusmatch tittar enkom till att Medlemmarna far kontakt med varandra sam inneha enkom ett betydelse sasom formedlare samt kan alltsa ick stallas mo svars stav Medlemmens/Medlemmarnas uppforande alternativ ifall det icke uppstar markli vanskapsforhallanden.

50plusmatch age sammanstallt Hemsidan tillsammans storsta mojliga omvardnad. Varend fakt pa Hemsidan saso stam Medlemmens image alternativ de meddelanden som Medlemmen skickat kommer a Medlemmen personligen. Medlemmen befinner sig sol ledar darfor att denna information befinner sig korrekt och fullfjadrad. 50plusmatch ager inte ett skvatt sasom helst ansvar pro innehallet inom en imag alternativt en bud.

att Hemsidan ska funka alternativt besta atkomlig for jamnan, att saken da ick bestar av markli virus, trojaner alternativ andra fel och/eller brister eller att dessa brista skal veta avhjalpas (inom tidrymd);

50plusmatch forbehaller sig ratten att abbrevier och/eller forandra texten ino nago imag alternativt e besked som lagts ut kungen Hemsidan. 50plusmatch forbehaller sig aven ratten att neka alternativt ta bort profilen och/eller meddelandet, inte med att det ha gallande nagot taktik kan utmynna att Medlemmen tillat riktigt till skadeersattning. 50plusmatch ager aven domstol att vagra, avlagsna alternativ acklimatisera e bild som Medlemmen age lagt ut, inte me att det har skanker Medlemmen riktigt mo skadeersattning.

ifall profilen och/eller meddelandet befinner si i batalj tillsamman fortjanstfull tradition alternativ i duell tillsamman angaende lagar och regler ino Nederlanderna.

SA 5 MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER

uppger utbredd inskrivningen alternativ som han/hon framtid uppger inom korrelation med Tjansten ar kompletta, korrekta och aktuella och att do icke medfo inblandning villi tredje parts rattigheter.

Medlemmen tillats ej tillagga marklig kontaktuppgifter som telefonnummer, hemsidor eller mejladresser ino profilen. Medlemmen ska icke ange inom profilen vilken ganska utav medlemskap saso han/hon har. Genom att fylla ino profilen skanke Medlemmen behorighet at 50plusmatch att lagga ut do dat som anges i profilen villig Hemsidan.

Medlemmen befinner si i samtlig lagen allena ledare sam tvungen personligen sta mo svars forut det innanmate sasom han/hon lagger ut kungen Hemsidan.

innehallet i den information sasom lagts ut ej befinner si inom dust tillsamman avseende grundnor sam bestammelse i Nederlanderna samt att saken dar icke ar orattmatig;

han/hon inte ska reta e annan Medlem med denna upplysning, exempelvi – skad ej enbart – genom att lagga ut diskriminerande alternativt forolampande texter och/eller texter tillsammans en erotisk alternativt erotisk laddning och/eller placer ut nakenbilder eller gallande nagot ovrigt taktik, i enlighet med 50plusmatch’s bety, trakassera ett annan Medlem kungen nagot ovrig taktik;

50plusmatch har domstol att studera meddelanden ibland Medlemmar som ager lagts ut pa Hemsidan ifall 50plusmatch age rimliga motiv att forutsatta att innehallet inom meddelandet icke uppfyller kraven enligt dessa allmanna villkor.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *